Gazontips

Tips voor het onderhoud van uw gazon

Onderhoud van uw gazon is belangrijk. Het zorgt ervoor dat het gras het hele jaar door in goede conditie blijft. Goed onderhoud houdt in dat het gras regelmatig gemaaid wordt en minstens eenmaal per jaar geverticuteerd wordt. Tevens is bemesten en eventueel bekalken van belang. Onderaan deze pagina treft u onze gazonkalender voor een schematisch overzicht van uit te voeren onderhoud.

Grasmaaien

Behalve voor de uitstraling is regelmatig maaien van gras belangrijk om de groei te bevorderen. De maaifrequentie is afhankelijk van het seizoen en de groei van het gras. Gras groeit bij temperaturen boven de 6º C. 

Groei geeft een stevig en dik gazon. Lang gras verbruikt onnodig voedingstoffen en daarbij komt het zonlicht minder ver tot de bodem. Hierdoor hebben jonge grassprieten minder kans te groeien en wordt de grasmat dunner. Dit heeft als gevolg dat mos en onkruid zich meer kunnen ontwikkelen.

Tuinmaaien.nl gebruikt machines met goed geslepen messen, om uw gras zo mooi mogelijk te snijden.

Gebruik goed geslepen messen om slagschade te voorkomen! 

maaihoogte

Een ideale gazonhoogte is 4 cm. Gras moet bij voorkeur niet te kort gemaaid worden. Een gazon mag nooit lager gemaaid worden dan 3 cm. Regelmatig maaien op een gemiddelde hoogte is effectiever dan onregelmatig maaien en heel kort maaien. Zorg dat het gras niet te lang de winter in gaat.

pH meten en zonodig bekalken

Wij adviseren om in februari / maart de pH-waarde van het gazon op te nemen. Een lage pH-waarde betekent zure grond en een hoge pH-waarde geeft een basische bodem aan.

In de tuin heeft grond de neiging om te verzuren. Bij zandgrond gaat dit een stuk sneller dan bij kleigrond. Bosplanten, zoals de Rododendron, gedijen goed in zure grond maar de meeste planten en gras willen een matige zure of neutrale bodem. Als de zuurtegraad ergens tussen de 6 en 7 ligt is het goed.

Grond is te ontzuren door kalk te strooien. Grond die te basisch is, verzuurt de hovenier met tuinturf.

Bekalk zo nodig het gazon om de bodem een hogere pH-waarde te geven en het minder aantrekkelijk te maken voor mos. U heeft ongeveer 1 kg kalk per 10 m² nodig. Onze gazonkalk wordt geleverd in handige korrels en is gemakkelijk te strooien. Kalk lost langzaam op, derhalve dient u een ruime tijd voor u gaat bemesten te strooien.

Maak een afspraak om de pH-waarde van uw gazon te laten meten! 

Gazon bemesten

Zoals iedere ander plant, heeft ook gras voeding nodig. Het is raadzaam om eens in de zoveel weken te bemesten. De mest zorgt ervoor dat uw gazon de benodigde voedingsstoffen krijgt en optimaal kan groeien. Een gazon dat goed bemest is, heeft een mooie groene glans en is hierdoor een frisse toevoeging aan uw tuin. De eerste bemesting vindt bij voorkeur plaats in het voorjaar als het gras begint te groeien.

Gras heeft de mineralen stikstof, fosfor en kalium nodig om te kunnen groeien. Deze mineralen zitten in mest. Wij adviseren om in het voorjaar organische koemest in de vorm van korrels te strooien. Later in het groeiseizoen heeft langwerkende kunstmest NPK 12-10-18de voorkeur; deze geeft de mineralen meer geleidelijk af. De cijfercombinatie geeft de verhouding van onderstaande mineralen in de kunstmest weer.

  • Stikstof (N): zorgt voor groei en fotosynthese.
  • Fosfor (P): bevordert wortelontwikkeling en dus vlottere groei.
  • Kalium (K): geeft uw gazon weerstand tegen kou, droogte en ziekten.
  • Magnesium (Mg): versterkt nog meer de groene kleur (pigmentatie).

Mos bestrijden

Mos groeit graag op zure en zuurstof arme grond. Aanwezigheid van veel mos in het gazon kan duiden op een te lage pH-waarde of op te weinig zuurstof in de grond. Ook een tekort aan voedingsstoffen en ophopend vocht geeft mos de mogelijkheid zich te ontwikkelen.

Naast ontzuren van de bodem is mos te doden met ijzersulfaat. IJzersulfaat kan ook op gazons gebruikt worden zonder mos, het hardt gras af en geeft het gras een diepgroene kleur. Na gebruik is het verstandig om het gazon na twee weken te verticuteren.

Verticuteren

Voor een mooi gazon adviseren wij minstens eens per jaar te verticuteren. De beste tijd hiervoor is maart-april-mei, wanneer het gras begint te groeien.

Verticuteren is het verticaal maaien ofwel uitkammen van het gazon. Hierdoor worden mos en plantjes tussen het gras verwijderd die zich als een vilt laag in het gazon ontwikkelen. De bodem krijgt een open structuur en graswortels krijgen meer lucht waardoor een goede opname van water en voedingsstoffen mogelijk is. Wij adviseren daarom aansluitend aan het verticuteren te bemesten met koemestkorrels en zo nodig bij te zaaien.

Tuinmaaien.nl - verticuteren
Na het verticuteren de dode grasresten en onkruid afharken.

Het gazon ziet er na verticuteren minder mooi uit, maar dit zal zich snel herstellen. Afhankelijk van de staat van het gazon is het soms raadzaam om een tweede keer, tegen het einde van het maaiseizoen, nogmaals te verticuteren.

Gazon beluchten

Het gazon leeft ervan op wanneer op ongeveer 10 cm afstand gaten van 10 cm diep geprikt worden. Anders dan bij verticuteren blijft bij deze bewerking de uitstraling van het gazon behouden, maar verbetert u wel de groeiomstandigheden. De wortelgroei wordt namelijk gestimuleerd doordat de bodem meer lucht krijgt waardoor er een goede opname van water en voedingsstoffen mogelijk is. Daarnaast wordt overtollig water ook makkelijker afgevoerd en remt regelmatig doorluchten de groei van mos.

Voor kleine oppervlakken zou een mestvork kunnen dienen. Tuinmaaien.nl werkt met een grote prikrol waarbij we de grond lichtjes aandrukken en ook oneffenheden van het gazonoppervlak weg werken.

Gazon reparatie / doorzaaien 

Flinke kale plekken in het gazon kunnen gerepareerd worden met stukken graszoden. Doorzaaien zal het gazon doen verjongen; met een machine snijden uw tuinman de grasmat open waarna graszaad in de grond wordt gegoten. De beste tijd om door te zaaien is in het voorjaar en najaar.

Behalve om een gazon te verjongen, zal doorzaaien de samenstelling van de grasmat doen herstellen. In de loop van tijd verandert namelijk de samenstelling van grassoorten of de zodedichtheid neemt af. De eigenschap van het bedoelde grasmengsel neemt af en het geeft onkruid en mos de kans om zich te nestelen.

Gazon betreden

Het betreden van uw gazon en kinderen erop laten spelen is geen probleem, maar probeer wel uw looproutes te variëren. Bij koude en natte weersomstandigheden is het raadzaam uw gazon niet te betreden omdat dit schade geeft aan het gras.

Tuin sproeien

Het gras heeft water nodig om uitdroging te voorkomen en voedingsstoffen op te kunnen nemen. Water zorgt voor het interne transport van de opgenomen mineralen en is tevens de belangrijkste component bij celdeling. Het is daarom van groot belang dat u in droge of extreem warme periodes het gazon voldoende water geeft.

Onkruid bestrijden

Naast mos kan er ook onkruid in uw gazon groeien. Het is belangrijk om dit direct te bestrijden. Onkruiden groeien vaak sneller dan het gras en verdringen de grasplanten.

Vakantie

Zorg ervoor dat tijdens uw vakantie uw gazon verzorgd wordt. Tuinmaaien.nl kan hierin voorzien.

Gras- en bladafval 

Fijn versnipperd gras kan best op het gazon blijven liggen, mits het niet een grote hoeveelheid is. Grote hoeveelheden gras en blad kunt het beste zo snel mogelijk verwijderen om verstikking van uw gazon tegen te gaan.

Bovenstaande werkzaamheden kunnen wij voor u uitvoeren!