MVO

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Groen geeft geluk

Onderzoek wijst uit dat groen rust en beleving geeft en voor een geluksgevoel zorgt. Dit heeft vanzelfsprekend een positief effect op u en uw omgeving! Groene steden buiten de Randstad scoren immers elk jaar hoog op de geluksladder, met veel natuur en minder depressies. Voor Tuinmaaien.nl de taak om daar duurzaam een steentje aan bij te dragen!

Duurzaam ondernemen

Werkend in de buitenlucht weten wij hoe belangrijk het is om op een verantwoorde manier met de natuur om te gaan. Als bedrijf proberen wij mee te werken aan een schonere leefomgeving door steeds weer duurzame oplossingen toe te passen en ons werk op een zo milieu-/ en arbeidsvriendelijk mogelijke manier uit te voeren.

Ons gemotoriseerd gereedschap lopen op Aspen benzine waardoor de schadelijke uitstoot van koolwaterstofdeeltjes tot 30x wordt gereduceerd.

Door ons meegenomen groenafval wordt gecomposteerd en in een later stadium weer gebruikt als bodemverbeteraar. Hoewel we ook kunstmest gebruiken, genieten organische meststoffen onze voorkeur.

Veiligheid

VCA gecertificeerd

De veiligheid van u, van derden en van ons heeft een hoge prioriteit. Daarom zijn onze mensen VCA gecertificeerd. VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers.

Het VCA certificaat geeft onze mensen het bewustzijn om de werkzaamheden zodanig uit te voeren dat de veiligheid, gezondheid en het milieu niet in gevaar komen.