Gras zaaien

Met graszaad een gazon of weiland aanleggen

Om een mooi gazon of een weide aan te leggen is het belangrijk om voorbereidingen te treffen aan de ondergrond. De bodem dient egaal en voedselrijk gemaakt te worden.

Graszaad heeft een minimale temperatuur van 10º C nodig om te kunnen ontkiemen. Tevens moet er voldoende vocht in de grond te vinden zijn. Graszaad ontkiemt pas als het vochtig wordt en leeft de eerste twee weken op zichzelf. Na twee weken gaat het graszaad wortelen en vanaf dat moment ligt het dus vast in uw gazon.

Graszaad

Tuinmaaien.nl gebruikt verschillende grassoortenmengsels van Barenbrug, toegepast op uw situatie. Veelgebruikte graszaadmengsels zijn Solide-speelgazon en Royal-siergazon.

Solide-speelgazon is een graszaadmengsel dat zeer goed tegen betreding kan, het mengsel bestaat uit Engels raaigras, veldbeemgras en roodzwenkgras.

Royal-siergazon is een graszaadmengsel met een mooi uiterlijk, bestaand uit roodzwenkgras, hardzwenkgras en struisgras.

Begroeiing of oud gras verwijderen

Indien er sprake is van begroeiing of een oude grasmat, wordt deze eerst verwijderd. Ongewenst struikgewas wordt verplaatst of verwijderd; een oude grasmat verwijderen we met een graszodensnijder.

Grond frezen

Nadat begroeiing of oud gras verwijderd is, beginnen we met het verfijnen van de grond met een frees. Hiermee maken we oude wortels volledig kort, krijgt de grond meer lucht en is de bodem makkelijker te bewerken. Indien nodig wordt er teelaarde toegevoegd.

Tuinmaaien.nl - frezen en vlakken
Grond frezen en bodem vlakken.

Bodem egaliseren

Om een strak gazon te creëren, zullen we na het frezen de ondergrond vlakken, ofwel egaliseren. Tijdens het egaliseren walsen we de grond, om zo verzakking op termijn tegen te gaan.

Bemesten

Afhankelijk van de situatie bemesten we de grond met een organische mest (in droge korrelvorm) of met een kunstmest die als specifieke doel heeft de wortelgroei te bevorderen. Dit laatste om u zo spoedig mogelijk van uw gazon te laten genieten.

Gras zaaien

Graszaad kan worden aangebracht wanneer de grond egaal en bemest is. Afhankelijk van het graszaadmengsel bepalen we de hoeveelheid graszaad per vierkante meter. Het graszaad wordt ingewerkt en geharkt of na gerold met een gaasrol.

Na het zaaien duurt het nog minimaal twee weken voordat het graszaad ontkiemt. In die tijd is het belangrijk dat u de ingezaaide bodem vochtig houdt. Tevens moet er worden voorkomen dat vogels het zaad opeten.

Eerste keer maaien

Als het gras circa 10 cm lang is, kunt u gaan maaien. Bij de eerste maaibeurt dient u erop te letten dat het jonge gras niet uit de grond wordt getrokken. Maai de eerste paar keren niet te kort, laat zo’n 7 cm staan. Na een aantal keer maaien, als er een volwaardig gazon is gevormd, kunt u er meer afhalen; een ideale gazonhoogte is 4 cm. Vang de eerste maaibeurten het maaisel op om vervilting te voorkomen.

VRAAG OFFERTE AAN