Grassoorten

Er zijn veel verschillenden soorten gras

Gras is groen, in allerlei kleurgradaties groen, maar ook in vorm en eigenschap. Grasplanten hebben veelal lijnvormige bladeren welke als voornaamste voedsel voor grazers dienen. Er zijn vele soorten grassen, maar we beschrijven de zes meest voorkomende grassoorten in de door mens gecultiveerde grasoppervlakten.

Engels raaigras – Lolium perenne

Engels raaigras ofwel Lolium perenne, komt veel voor in gazons, sportvelden en weilanden. Het is snelgroeiend en zoden-vormend gras, daarnaast biedt het goed weerstand aan betreding. De stengel van Engels raaigras is aan de basis vaak felrood van kleur en is verder te herkennen aan de platte aar die onbehaard en glanzend is.

Veldbeemdgras – Poa Pratensis

Veldbeemdgras wordt in het Latijn Poa Pratensis genoemd. Binnen de grassenfamilie vormen de Beemdgrassen een grote groep. Veldbeemdgras wordt veel op gazons, graslanden en sportvelden toegepast. Het is te herkennen aan een V-profiel dat glad aanvoelt. Veldbeemdgras is goed te betreden, groeit langzaam, is droogte bestendig en kan goed tegen winterse omstandigheden. Kortom, deze grassoort kan een stootje hebben.

Roodzwenkgras – Festuca Rubra

Een van de meest algemeen voorkomende Zwenkgrassen is Roodzwenkgras, Festuca Rubra in het Latijn. Het kan goed tegen weinig zon en gedijt op zowel droge zandgrond als kleigrond. Indien Roodzwenkgras op kleigrond wordt gebruikt kan het Struisgras terugdringen. Roodzwenkgras vormt een dichte en vaste zode, de bladeren zijn gerold en behaard. Door de dunne uitlopers die zich oppervlakkig en fijn wortelen geeft het stevigheid en wordt daarom veel in bermen toegepast.

Hardzwenkgras – Festuca Brevipila

Een veelvoorkomende Zwenkgras in siergazons is Hardzwenkgras, ofwel Festuca Brevipila. Het gras staat vooral in bermen van kalkarm zand. Het groeit daar dan in polletjes en geeft aan de berm een grijsblauwe kleur. Hardzwenkgras bestaat uit een open zode en de vorm van de bladeren is een priem met diepe nerven. Herdzwenkgras kan erg goed tegen droogte en is niet vatbaar voor diverse grasziekten.

Rietzwenkgras – Festuca Arundinacea

Nog een Zwenkgras is Rietzwenkgras, ook wel Festuca Arundinacea genoemd. Rietzwenkgras wordt met name als voedergewas voor vee geteeld. Het kan tot wel twee meter lang worden, het verdraagt enige tijd onderwater staand in de winter goed maar kan ook goed tegen de droogte. Rietzwenkgras is een sterke grassoort die zich diep in de grond wortelt. Rietzwenkgras komt voor in weiden, slootkanten, dijken en langs rivieren, maar is niet geschikt voor gebruik in een gazon.

Struisgras – Agrostis Tenuis

Een, in met name siergazons en golfgreens, veel voorkomende grassoort is Struisgras. Agrostis Tenuis, zoals de de Latijnse benaming luidt, wordt ook veel gezaaid in weilanden en bermen. In het wild wordt het aangetroffen in bossen, veengronden en op heidegebieden. Struisgras heeft duidelijk zichtbare nerven, vormt een dichte zode en herstelt zich goed na kort maaien van het gazon.